Disclaimer

 

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Atiers geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met Atiers.

 

Algemene gegevens

 
Van bezoekers aan de website van Atiers worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel is om de inrichting van onze site te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, zoekagenten, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

 

Gebruik website/schade

 
Atiers is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruik van informatie op deze site.

 

Cookies

 
Atiers maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst zodat een website aan de hand van dat cookie kan herkennen wanneer een bepaalde bezoeker langskomt. Cookies geven de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen.

Atiers behoudt zich het recht voor deze Disclaimer aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

 

Vragen

 
Voor vragen of opmerkingen over onze disclaimer, kun je een e-mail sturen naar [email protected] onder vermelding van ‘Disclaimer’.